Linkbeleid

Als u akkoord gaat met de onderstaande voorwaarden, stuurt u ons een e-mail met uw website, url en andere relevante informatie voor de materialen die u nodig hebt voor de koppeling.

Het gebruik van een Siersmederij Schellevis LOGO is afhankelijk van uw instemming met de volgende voorwaarden:

1. Siersmederij Schellevis d / b / a / www.SimonSchellevis.nl ("Siersmederij Schellevis") is de enige eigenaar van het Siersmederij Schellevis-logo, een handelsmerk dat is geregistreerd of in behandeling is om in Nederland te worden geregistreerd.

Uw gebruik van het logo erkent het eigendom van Siersmederij Schellevis van het logo. Siersmederij Schellevis behoudt zich het recht voor om actie te ondernemen tegen elk gebruik van het logo dat niet voldoet aan een van de voorwaarden hierin, of dat inbreuk maakt op enig intellectueel eigendom of andere rechten van Siersmederij Schellevis of een van haar gelieerde ondernemingen, of in strijd is met andere toepasselijke wetgeving. Alle gebruik of goodwill verbonden aan het logo komt ten goede aan Siersmederij Schellevis.

Het gebruik van het logo betekent niet dat er geen goedkeuring, goedkeuring, sponsoring of affiliatie van of met uw website door Siersmederij Schellevis of een van zijn gelieerde ondernemingen wordt aangevraagd. Het logo wordt geleverd zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties van titel of niet-inbreuk en het gebruik van het logo is geheel op eigen risico.

2. Siersmederij Schellevis verleent u hierbij een licentie voor het gebruik van het logo, mits u ermee instemt dat het logo:

§ Alleen worden gebruikt voor koppeling met http: // https: //www.SimonSchellevis.nl (de "link");

§ Link altijd actief;

§ Sta altijd alleen en zal niet worden gecombineerd met andere grafische elementen;

§ Op geen enkele manier worden gewijzigd, inclusief de grootte, verhoudingen, lettertype, ontwerp, rangschikking, kleuren of elementen, of geanimeerd, vervormd of anderszins vervormd in perspectief of uiterlijk;

§ Niet prominenter verschijnen dan uw persoonlijke, bedrijfs-, product-, service- of websitenaam;

§ Wees op een positieve manier tentoongesteld en zal niet worden gebruikt op een manier die nadelig uitpakt voor Siersmederij Schellevis of een van zijn gelieerde ondernemingen, of hun producten of diensten; u zult uw Link naar ons of uw gebruik van het Logo niet overdragen, toewijzen, verkopen, reproduceren, distribueren of anderszins exploiteren;

en

§ Verschijnen zoals verstrekt door Siersmederij Schellevis.

3. De licentie is verder afhankelijk van uw toestemming dat het logo NIET:

§ verschijnen op alle pagina's of websites inclusief inhoud of reclame voor alcoholische dranken, tabak, religieus of politiek materiaal, vuurwapens en artefacten;

§ verschijnen op pagina's met inhoud die Siersmederij Schellevis naar eigen goeddunken aanstootgevend, discriminerend vindt of die obscene, pornografische, gewelddadige, onverdraagzame, smakeloze of denigrerende of seksueel getinte inhoud of materialen omvat;

§ Het uiterlijk creëren of verschijnen van het maken van een goedkeuring, goedkeuring, sponsoring, aansluiting of aanbeveling van een product of dienst door Siersmederij Schellevis of een van zijn gelieerde ondernemingen.

4. De licentie is verder afhankelijk van uw toestemming dat het logo niet zal worden gebruikt of weergegeven op een manier die Siersmederij Schellevis of zijn gelieerde ondernemingen of hun producten of services in diskrediet brengt, inbreuk maakt op enig intellectueel eigendom of andere rechten van Siersmederij Schellevis of een van haar gelieerde ondernemingen, in strijd is met enige staat, federale of internationale wetgeving, of vermindert of anderszins stern goodwill in het logo.

5. Siersmederij Schellevis behoudt zich het recht voor om op enigerlei moment en om welke reden dan ook de hierin verstrekte informatie en / of licentie te wijzigen. U erkent en gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor het bijhouden van dergelijke wijzigingen.

6. Siersmederij Schellevis behoudt zich het recht voor om de Logo-licentie om welke reden dan ook in te trekken. In dit geval stemt u ermee in om de Link te verwijderen en het gebruik van het Logo te beëindigen binnen 12 uur na kennisgeving van de intrekking. In een dergelijk geval is het u verboden om de koppeling te herstellen of het logo te gebruiken zonder verdere schriftelijke toestemming van Siersmederij Schellevis

Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

Gelezen: 2664 keer
OMHOOG