Met dit cookiebeleid informeert de website aanbieder de gebruiker over het gebruik van cookies of vergelijkbare opslagtechnologien (genaamd ‘’cookies’’) op deze website.

Als u akkoord gaat met de onderstaande voorwaarden, stuurt u ons een e-mail met uw website, url en andere relevante informatie voor de materialen die u nodig hebt voor de koppeling.

Het gebruik van een Siersmederij Schellevis LOGO is afhankelijk van uw instemming met de volgende voorwaarden:

Hoe contact met ons op te nemen

We zijn blij met uw mening over onze website en ons privacy beleid. Als u contact met ons wilt opnemen met vragen of opmerkingen, stuur dan een e-mail naar . U kunt details opvragen over persoonlijke gegevens die wij over u bewaren op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die van kracht is vanaf 25 mei 2018. Als u een kopie van de informatie over u wilt hebben of als u vragen hebt met betrekking tot dit Privacy beleid of hoe wij gebruiken de persoonlijke informatie die we over u hebben, schrijven naar: Siersmederij Schellevis,Van der Weijstrjitte 37A
8759 JH Exmorra.

OMHOOG