Kunstroute in Littenseradiel 2017

 

De Paradepaadje kunst en cultuur route is van vrijdag 1 t/m zondag 3 september 2017 door de 6 dorpen Lutkewierum, Rien, Itens, Britswert, Wiuwert en Boazum. Er doen 75 kunstenaars mee uit Friesland, Groningen, Drente en een paar uit de overige provincies. Ca. 35 dichters dragen voor of combineren dat met kunst, muziek of theater. Er zijn demonstraties van kunstenaars en ambachtslieden op de route.

Zelf stond ik in Rien met kunst en ambacht.