Spreekbeurt ‘smidsmaatje’

16 juni heeft mijn ‘smidsmaatje’ een spreekbeurt gehouden met als onderwerp Smeden.
Eérst een voordracht in de klas en daarna een demonstratie. Eindcijfer 8,5!

Smidsvuur                                              Aan het werk