Spreekbeurt ‘smidsmaatje’

16 juni heeft mijn ‘smidsmaatje’ een spreekbeurt gehouden met als onderwerp Smeden.
Eérst een voordracht in de klas en daarna een demonstratie. Eindcijfer 8,5!

Smidsvuur                                              Aan het werk

Advertenties